حلقه کاتبان kateban.com kateban.com یک اثر پیشا اسلامی در مسجدالحرام https://ganjineh.kateban.com/post/5213 fa ]]> kateban.com رد روایت ساخت نخستین گنبد مشهد امام علی (ع) به دست هارون الرشید https://ganjineh.kateban.com/post/5161 fa چکیده: در شماری از متون قدیمی و جدید ادعا شده است که نخستین ساختمان حرم مطهر امام علی (ع)، گنبدی بود که به دستور هارون الرشید خلیفه عباسی روی قبر ایشان ساخته شد. در این مقاله ضمن ارائه پیشینه‌ای از این نگاشته‌ها، ادعای فوق با رویکرد انتقادی بررسی شده است و نشان می‌دهد که چنین روایتی اصالت و اعتبار تاریخی ندارد. افزون بر این از شواهد تاریخی کهن برمی‌آید که نخستین ساختمان حرم علوی، حدود یکصد سال پس از هارون، به دست داعیان علوی زیدی طبرستان ساخته شده است. کلیدواژه‌ها: نجف؛ امام علی (ع)؛ آستان علوی؛ هارون الرشید؛ تاریخ معماری ]]> kateban.com اندر ناشناختگی ابوالعلاء عطّار همدانی https://ganjineh.kateban.com/post/4981 fa ]]> kateban.com نقش فرهنگی و تمدنی ملک المظفّر کوکبوری (د 630ق) حاکم اربیل https://ganjineh.kateban.com/post/4977 fa ]]> kateban.com تاریخچه اجمالی گنبد ائمه بقیع(ع) https://ganjineh.kateban.com/post/4970 fa چکیده: زیارتگاه ائمه بقیع که قبور مطهّر چهار تن از امامان معصوم شیعه (شامل امام حسن مجتبی، امام زین‌العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق، علیهم السلام) را دربردارد، از مهم‌ترین مقاصد زیارتی عموم مسلمانان در مدینه منوره به شمار می‌آید. تا کمتر از یکصد سال پیش، روی این قبور ساختمان و گنبد بزرگی وجود داشته که از بناهای معماری شاخص در مدینه بوده است. در این نوشتار، با استناد به منابع تاریخی و جغرافیایی اصیل و دست اول، تاریخچه اجمالی گنبد ائمه بقیع، شامل تعیین زمان ساخت و تحولات و بازسازی‌های آن در دوره‌های بعدی، بررسی شده است. نتایج این این پژوهش نشان می‌دهد قبور ائمه بقیع تا قرن پنجم هجری فاقد ساختمان بوده و نخستین گنبد روی این قبور، در اواخر این قرن، به دستور مجدالملک براوستانی قمی (د 492ق) وزیر برکیارق سلجوقی ساخته شده است. مهم‌ترین تحولات معماری این بنا در دوره‌های بعدی نیز تخریب اول و دوم آن به دست وهابی‌ها و بازسازی آن در دوره عثمانی پس از تخریب اول بوده است. کلیدواژه‌ها: قبرستان بقیع، گنبد ائمه بقیع، مدینه منوره، حرمین شریفین، زیارتگاه‌های اسلامی، تاریخ معماری ]]> kateban.com ریشه تاریخی داستان مُرّة بن قیس https://ganjineh.kateban.com/post/4949 fa چکیده: داستان مُرّة بن قیس روایت معجزه‌ای از امام علی (ع) است که آن حضرت از درون قبر، دشمن خود را، که قصد جسارت به ایشان داشت، به هلاکت رساند. این داستان در چند سده متأخّر، در متون فارسی و میراث شیعی بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشته و گاه در اشعار شاعران نیز به آن اشاره شده است. با این حال در منابع تاریخی معتبر و کهن، از شخصی به نام مرّة بن قیس یاد نشده و حادثه‌ای مشابه داستان وی گزارش نشده است. این نوشتار با تحلیل عناصر تاریخی موجود در برخی از تحریرهای این داستان، نشان داده است که اصل داستان مرّة بن قیس از ریشه و بن‌مایه تاریخی برخوردار است و می‌تواند بازتابی از غارات و حملات طوایف و قبایل عرب، همچون قرامطه و بنی‌خفاجه، به کوفه و نجف در سده چهارم هجری باشد. واژگان کلیدی: نجف؛ امام علی (ع)؛ مرّة بن قیس؛ تاریخ اسلام؛ ادبیات شیعه ]]> kateban.com نسخه خطی انیس الحجّاج در مجموعه خلیلی؛ نسخه‌ای مسروقه از هند؟ https://ganjineh.kateban.com/post/4919 fa ]]> kateban.com سیر اجمالی تاریخ‌نگاری محلی مکه و مدینه، با تأکید بر جایگاه نگارش‌های علمای مغرب اسلامی https://ganjineh.kateban.com/post/4913 fa چکیده: دو شهر مکه و مدینه به علت تقدّس و اهمیت معنوی آنان نزد مسلمانان، موضوع نگارش تواریخ محلی متعدّدی در طول دوران اسلامی بوده‌اند. در میان نگاشته‌های فراوان موجود در این زمینه، تواریخ محلّی مهمی به قلم عالمان و نویسندگانی مغربی الاصل نگاشته شده است. در نوشتار پیش‌رو، در آغاز سیری اجمالی از تاریخ‌نگاری محلی مکه و مدینه به دست داده شده و در ادامه، تواریخ محلی نگاشته شده به قلم علمای مغربی الاصل معرفی تفصیلی شده است. این بررسی، نقش و جایگاه دانشوران حوزه مغرب اسلامی را در خلق تواریخ محلی مهم و تأثیرگذاری برای مکه و مدینه، و به طور خاص کتاب‌های العِقد الثمینِ فاسی، به عنوان مهم‌ترین متن تراجم‌نگارانه برای مکه، و شِفاء الغَرامِ فاسی، به عنوان اثر خِطط‌نگارانه مهمی برای مکه، و کتاب نصیحة المشاورِ ابن فرحون، به عنوان متن تراجم‌نگارانه ارزشمندی برای مدینه، نشان می‌دهد. کلیدواژه‌ها: تواریخ محلی، تاریخ‌نگاری اسلامی، مغرب اسلامی، مکه، مدینه، حرمین شریفین، عربستان سعودی ]]> kateban.com گمانه‌زنی در باب مؤلف بحر الفوائد https://ganjineh.kateban.com/post/4831 fa چکیده: بحر الفوائد متن فارسی کهنی است که نویسنده ناشناخته‌اش، آن را به شیوه دائرةالمعارف موجزی از علوم دینی و معارف زمانه خود نگاشته است. در متن و نسخه‌های خطی کتاب، هیچ نشانی از نام نویسنده آن دیده نمی‌شود و پژوهشگران قبلی از جمله مصحّح آن مرحوم محمدتقی دانش‌پژوه نیز موفق به شناسایی وی نشده‌اند. نویسنده مقاله پیش‌رو، با ردگیری سرنخ‌هایی که متن کتاب در راستای شناسایی ماهیت مؤلف آن به دست می‌دهد، همچون مذهب و باورهای دینی مؤلف و تألیف کتاب در نیمه سده ششم هجری در سرزمین شام، و با بهره‌گیری از دیگر شواهد درون متنی و برون متنی، به گمانه‌زنی درباره ماهیت مؤلف بحر الفوائد پرداخته و یکی از فقهای شافعی ساکن شام به نام قطب‌الدین نیشابوری (505-578ق) را به عنوان مؤلف احتمالی آن پیشنهاد داده است. کلیدواژه‌ها: متون فارسی؛ متون کهن؛ بحر الفوائد؛ قطب‌الدین نیشابوری؛ شام؛ احمدیَلیان ]]> kateban.com اشاره‌ای به مولانا در یک متن عربی متقدّم https://ganjineh.kateban.com/post/4826 fa ]]> kateban.com در جستجوی مسجد غدیر خم https://ganjineh.kateban.com/post/4823 fa ]]> kateban.com اهمیت سفرنامه ناصر خسرو در مطالعه تاریخ حج و حرمین در سده پنجم https://ganjineh.kateban.com/post/4820 fa ]]> kateban.com چند تصحیف در سفرنامه ناصرخسرو https://ganjineh.kateban.com/post/4812 fa ]]> kateban.com جغرافیای واقدی یا مسالک و ممالک اصطخری؟ https://ganjineh.kateban.com/post/4808 fa ]]> kateban.com حدیث شبلی در اسرار حج؛ روایت شیعیان یا حکایت صوفیان؟ https://ganjineh.kateban.com/post/4778 fa ]]> kateban.com سنگ‌نوشته مزار زینبیه دمشق و دلالت تاریخی آن https://ganjineh.kateban.com/post/4760 fa ]]> kateban.com نقد یک باور کلیشه‌ای رایج درباره سادات و امامزادگان https://ganjineh.kateban.com/post/4759 fa ]]> kateban.com علی حریری، نمونه‌ای دیگر از جعل نسب سیادت برای مشایخ صوفیه https://ganjineh.kateban.com/post/4693 fa ]]> kateban.com جعل و ادعای نسب سیادت در خاندان‌های مشایخ صوفیه؛ بررسی موردی خاندان کواکبی https://ganjineh.kateban.com/post/4692 fa ]]> kateban.com بازیافته‌های کتاب المنامات شیرویه دیلمی (درگذشته 509ق) https://ganjineh.kateban.com/post/4655 fa ]]> kateban.com متون طبقات صوفیه، از تاریخ‌نگاری تا مناقب‌نگاری https://ganjineh.kateban.com/post/4653 fa ]]> kateban.com انتشار تذییل کشف الظنون اثر محمد خانجی بوسنوی https://ganjineh.kateban.com/post/4620 fa ]]> kateban.com بازیافته‌های کتاب الفوز بالمطالب فی فضائل علی بن ابی‌طالب اثر عبدوس بن عبدالله همدانی https://ganjineh.kateban.com/post/4602 fa ]]> kateban.com یادی از آلویس موسیل خاورشناس اتریشی https://ganjineh.kateban.com/post/4477 fa ]]> kateban.com سنّت زیارت عتبات عالیات به عنوان بخشی از آداب معنوی سفر حج https://ganjineh.kateban.com/post/4473 fa چکیده: مشاهد مقدّس امام علی (ع) و امام حسین (ع) و دیگر امامان مدفون در عراق، با ساخت بناهای بزرگ بر آنها در سده سوم و چهارم هجری، رفته‌رفته مورد توجه و اهتمام روزافزون عموم مسلمانان قرار گرفت. در آن دوره، شهرهای بغداد و کوفه، دو مبدأ بسیار مهم برای سفرهای حج بود و بسیاری از کاروان‌هایی که از سرزمین‌های شرقی اسلامی همچون ایران، خراسان و آسیای میانه راهی سفر حج می‌شدند، در مسیر خود از خاک عراق می‌گذشتند و گاه در مسیر، دو حرم مطهر امام علی (ع) و امام حسین (ع) را نیز زیارت می‌کردند. پژوهش حاضر، بر آن است تا به شیوه توصیفی و با استقصای حداکثری شواهد و مدارک تاریخی شامل متون و منابع مکتوب (همچون راهنمانگاری‌ها و سفرنامه‌های حج) و اسناد تصویری کهن (نظیر طومارهای گواهی‌نامه حج و طومارهای زیارتی شیعی)، نشان دهد که زیارت عتبات عالیات، به تدریج با سفرهای حج مسلمانانِ شماری از سرزمین‌های اسلامی ارتباط یافته است و بسیاری از کاروان‌های حج که در مسیر خود از عراق عبور می‌کردند، به عنوان بخشی از آداب معنوی سفر حج، به زیارت مشاهد ائمه (ع) در عراق، به ‌ویژه دو آستان مقدس علوی و حسینی، تقید داشته‌اند. کلیدواژه‌ها: سفرهای حج، زیارت، عتبات عالیات، آستان امام علی (ع)، آستان امام حسین (ع)، عراق. ]]> kateban.com درباره سنگ‌نبشته نویافته منسوب به امام جعفر صادق (ع) https://ganjineh.kateban.com/post/4458 fa ]]> kateban.com تأملی در پیشینه داستان غزوه بئر ذات‌العَلَم (جنگ امام علی (ع) با جنّیان) https://ganjineh.kateban.com/post/4418 fa ]]> kateban.com مرحوم سهیل زکار https://ganjineh.kateban.com/post/4356 fa ]]> kateban.com تأملی در پديده تشیع فرزندان صلاح‌الدین ایوبی https://ganjineh.kateban.com/post/4333 fa ]]> kateban.com نقش دراویش بکتاشی در ساخت مقام‌های شهر کربلا https://ganjineh.kateban.com/post/4332 fa ]]> kateban.com نقش مجدالملک براوستانی قمی در ساخت زیارتگاه‌های شیعه https://ganjineh.kateban.com/post/4279 fa ]]> kateban.com استحاله مذهبی زیارتگاه‌های ایران در دوره صفوی https://ganjineh.kateban.com/post/4217 fa ]]> kateban.com مناسک‌نامه شیعی کهنی در بحار الانوار https://ganjineh.kateban.com/post/4171 fa ]]> kateban.com گزارشی تاریخی درباره ارتباط میان سنّت‌های خانقاهی و آیین‌های عزاداری عاشورا https://ganjineh.kateban.com/post/4159 fa ]]> kateban.com الروضة الفردوسیه آقشهری، مفصّل‌ترین تک‌نگاری درباره بقیع، و اشاره به زیارت‌نامه‌ای شیعی با رویکرد تقریبی https://ganjineh.kateban.com/post/4091 fa ]]> kateban.com منابع تراجم‌نگاریِ یک قرن هجری در حوزه عربی https://ganjineh.kateban.com/post/3972 fa ]]> kateban.com در شناخت مؤلف کتاب المستوفی فی النحو https://ganjineh.kateban.com/post/3961 fa چکیده: کتاب المستوفی فی النحو اثری است در علم نحو که به تصحیح محمد بدوی المختون، در سال 1407ق / 1987م در قاهره منتشر شده است. با این حال، مصحّح کتاب شناخت دقیقی از مؤلف آن و شخصیت تاریخی وی نداشته است. از این‌رو نویسنده این مقاله تلاش کرده است تا خطاهای مصحّح کتاب و نویسندگان قبلی را در ضبط نام و نسب مؤلف المستوفی فی النحو برطرف سازد و بیشترین آگاهی‌های تاریخی موجود درباره وی و نیز شواهد تشیّعش را از منابع تاریخی گردآوری کند. ]]> kateban.com نکته‌ای درباره مذهب و مسئله سیادت شیخ صفی‌الدین اردبیلی https://ganjineh.kateban.com/post/3958 fa ]]> kateban.com ابن معقل حمصی و تشیّع امامی در حمص در سده‌های میانی https://ganjineh.kateban.com/post/3934 fa ]]> kateban.com نسخه کهن شماره 5751 در کتابخانه آستان قدس، از اخبار المدینه ابن زباله و منازل مکه ابن کوفی، تا کتاب المناسکِ حربی و کتاب الطریق قاضی وکیع https://ganjineh.kateban.com/post/3913 fa ]]> kateban.com ملا عبدالله شوشتری و کتابت دو مجموعه رجالی در جبل عامل https://ganjineh.kateban.com/post/3906 fa ]]> kateban.com غَرس‌الدین اربلی و احتمال تشیّع وی https://ganjineh.kateban.com/post/3888 fa ]]> kateban.com تمایلات شیعی ابن مستوفی مؤلف تاریخ اربل https://ganjineh.kateban.com/post/3883 fa ]]> kateban.com بررسی امکان تلمّذ ریحان حبشی نزد علمای شیعه شام https://ganjineh.kateban.com/post/3859 fa ]]> kateban.com تشیّع مَعْن بن زائده در روایت داستانی ازدواج حسین بن زید بن امام زین‌العابدین(ع) https://ganjineh.kateban.com/post/3849 fa ]]> kateban.com چند نکته درباره منابع کتاب نزهة القلوب حمدالله مستوفی https://ganjineh.kateban.com/post/3806 fa ]]> kateban.com شاهدی درون متنی بر ردّ انتساب کتاب المزار شیخ مفید به وی https://ganjineh.kateban.com/post/3790 fa ]]> kateban.com آگاهی‌های دیگری درباره ملوک علوی ری در دوره ایلخانی https://ganjineh.kateban.com/post/3779 fa ]]> kateban.com پیشینه تاریخی برگزاری مراسم روز عاشورا در جوامع شیعی https://ganjineh.kateban.com/post/3719 fa ]]> kateban.com رساله‌های فقهی در احکام ساخت و ساز دیر و کلیسا در دیار مسلمین https://ganjineh.kateban.com/post/3707 fa ]]> kateban.com رساله‌ها و تألیفات نگاشته شده درباره شهر طائف در میراث اسلامی https://ganjineh.kateban.com/post/3646 fa {پررنگ}چکیده{/پررنگ}: طائف شهری است در شرق مکه مکرمه در عربستان که در سال هشتم هجری به دست رسول خدا (ص) فتح شد. در طائف مسجد و زیارتگاه عبدالله بن عبّاس، از صحابه برجسته پیامبر، و زیارتگاه‌ها و اماکنی منسوب به آن حضرت وجود داشته که وجود این آثار، باعث شده است که شماری از نویسندگان مسلمان در دوره‌های مختلف، به نگارش رساله‌ها و تألیفاتی درباره طائف و فضایل و اماکن متبرکه آن اقدام کنند. در این مقاله، تلاش شده تا ضمن ارائه کتاب‌شناسی جامعی از آثار تألیف شده درباره این شهر، ویژگی‌های کلی و اهمیت آنها به طور اجمالی بیان گردد. {پررنگ}واژگان کلیدی:{/پررنگ} طائف، کتاب‌شناسی، تاریخ‌های محلی، حجاز، عربستان سعودی، ابن عبّاس ]]> kateban.com نشانه‌ای از اهتمام زودهنگام مسلمانان به حفظ منزلگاه‌های کاروان امام حسین (ع) https://ganjineh.kateban.com/post/3602 fa ]]> kateban.com یک شخصیت گمنام شیعه و اجازه شیعی وی https://ganjineh.kateban.com/post/3591 fa ]]> kateban.com «الدیخدا» معرّب «دهخدا»؟ https://ganjineh.kateban.com/post/3589 fa ]]> kateban.com تعلیقه‌ای بر مقاله «از براوستان قم» https://ganjineh.kateban.com/post/3566 fa ]]> kateban.com ابعاد اسطوره‌ایِ شرح حال خَلعی شاعر https://ganjineh.kateban.com/post/3553 fa ]]> kateban.com نکته‌ای درباره نسب سیادت ادعایی ابوالقاسم کوفی از غلات شیعه https://ganjineh.kateban.com/post/3534 fa ]]> kateban.com تصحیفاتی در سند روایی خطبة الاقالیم در ملحق نهج البلاغه ابن ناقه https://ganjineh.kateban.com/post/3530 fa ]]> kateban.com گزارشی از جدیدترین تولیدات علمی مرکز بحوث ودراسات المدینة المنورة https://ganjineh.kateban.com/post/3529 fa ]]> kateban.com تأملی درباره گرایش فرقه‌ای جامعه شیعی طبریه https://ganjineh.kateban.com/post/3516 fa ]]> kateban.com این اشعار سروده کیست؟ https://ganjineh.kateban.com/post/3506 fa ابن شهرآشوب در مناقب خود، بخشی از قصیده‌ای از «ابن مقلّد شیزری یا شرف‌الدوله» و بخشی از قصیده دیگری از «شرف‌الدوله» را در مدح اهل بیت (ع) نقل کرده است که مؤلفین شیعه در سراینده قصیده اول با یکدیگر اختلاف داشته و آن را به شخصیت‌های متعددی از جمله اسامة بن منقذ، جدّ وی سدیدالملک علی بن مقلّد، شرف‌الدوله اسماعیل پسر عموی اسامه، و امیر شرف‌الدوله شیرویه دیلمی نسبت داده‌اند. نگارنده این سطور در این مقاله، انتساب این قصیده به هر یک از شخصیت‌های فوق را رد کرده و سراینده واقعی آن را شناسانیده است. ]]> kateban.com در باب بی‌اعتباری رساله اخبار الزینبات https://ganjineh.kateban.com/post/3503 fa ]]> kateban.com شواهد انتشار تشيع در اردن و فلسطين تا سده ششم هجری (2): تشیع در رمله و فلسطین https://ganjineh.kateban.com/post/3490 fa ]]> kateban.com آیا حضرت امام حسن عسکری (ع) سفری به گرگان داشته‌اند؟ https://ganjineh.kateban.com/post/3467 fa ]]> kateban.com تأملی در مسیر کاروان اسرای اهل بیت (ع) https://ganjineh.kateban.com/post/3422 fa چکیده: مسیر جغرافیایی کاروان اسرای اهل بیت (ع) از کوفه تا شام، از موضوعات تاریخی مرتبط با مسئله اربعین حسینی است که درباره آن، میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از آنان، یکی از سه مسیر مستقیم (از طریق بادیه شام)، میانی (به موازات رود فرات) و سلطانی را به عنوان مسیرِ کاروان اسرا برگزیده‌اند. در این نوشتار با اشاره به وجود زیارتگاه‌های متعددی منسوب به سر امام حسین (ع) و دیگر شخصیت‌های اهل بیت (ع)، که در سده ششم هجری در شهرهای واقع در طول مسیر سلطانی وجود داشته، نتیجه گرفته شده که این مسیر، در سده‌های اولیه هجری، به عنوان مسیر احتمالی کاروان اسرای اهل بیت (ع) مشهور بوده است. ]]> kateban.com دو لوح آهنی کتیبه‌دار متعلق به مقابر ری از سده ششم هجری https://ganjineh.kateban.com/post/3417 fa چکیده: در این نوشتار، دو لوح آهنی با کتیبه‌های خط کوفی، متعلق به درهای آستان حضرت عبدالعظیم و برج طغرل معرفی شده است. از بانیان این دو کتیبه، به عنوان عبدالصمد بن فخراور و عبدالوهّاب بن فخراور قزوینی یاد شده و نویسنده مقاله تلاش کرده است میان این دو ارتباط برقرار کند. کلیدواژه: کتیبه، خط کوفی، مقبره، معماری اسلامی، شهرری، آستان حضرت عبدالعظیم، برج طغرل ]]> kateban.com شواهد انتشار تشيع در اردن و فلسطين تا سده ششم هجری (1): تشیع در طبریه و اردن https://ganjineh.kateban.com/post/3416 fa ]]> kateban.com روایتی از نحوه تعامل شیعیان و بقیع شریف https://ganjineh.kateban.com/post/3348 fa ]]> kateban.com زیارتگاه امام محمد دور؛ یادمان شیعی کهنی که به دست داعش از بین رفت https://ganjineh.kateban.com/post/3332 fa ]]> kateban.com روایت عجیب شکل‌گیری زیارتگاه «هفت آهنگران» موصل https://ganjineh.kateban.com/post/3327 fa ]]> kateban.com صندوقچه قبر چوبی حاوی اشعار مولانا در موزه هنر ترک و اسلام https://ganjineh.kateban.com/post/3298 fa ]]> kateban.com تأملی در هویت مزاری منسوب به امام علی (ع) در شهر رمله فلسطین https://ganjineh.kateban.com/post/3276 fa ]]> kateban.com لوح چوبی با کتیبه‌های حاوی اشعار حافظ در موزه آقاخان https://ganjineh.kateban.com/post/3251 fa ]]> kateban.com جابه‌جایی گنبد زینل بیگ و آینده شهر حصن کیفا https://ganjineh.kateban.com/post/3245 fa ]]> kateban.com کهن‌ترین نمونه‌های نقش تزئینی نام علی (ع) در معماری اسلامی https://ganjineh.kateban.com/post/3212 fa ]]> kateban.com لوح مزار قاضی جلال‌الدین عبدالملک از نسل قاضی عبدالجبار طوسی در موزه بریتانیا https://ganjineh.kateban.com/post/3176 fa ]]> kateban.com مکتوب شهاب‌الدین سهروردی به فخر رازی https://ganjineh.kateban.com/post/3151 fa ]]> kateban.com رساله فقه منظوم فارسی؛ سروده حیرتی [مقدمه تصحیح] https://ganjineh.kateban.com/post/3131 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح انتقادیِ متن کاملِ نزهة القلوبِ حمدالله مستوفی https://ganjineh.kateban.com/post/3097 fa ]]> kateban.com قم و میراثِ فرهنگی از دست رفته‌اش https://ganjineh.kateban.com/post/3012 fa ]]> kateban.com معرفی برخی از کتاب‌های نفیس و نایاب کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) در نجف (2): «سفرنامه خراسان اثر ناصرالدین‌شاه» https://ganjineh.kateban.com/post/3010 fa ]]> kateban.com جمال‌الدين وزير (جواد) اصفهانی و خدمات عمرانی وی در حرمين شريفين https://ganjineh.kateban.com/post/2984 fa ]]> kateban.com آگاهی‌هایی درباره تشیع در صعید مصر در سده هفتم هجری بر اساس کتاب الطالع السعید https://ganjineh.kateban.com/post/2960 fa کتاب «الطالع السعید» تألیف کمال‌الدین ادفوی از مهم ترین منابعی است که آگاهی‌های تاریخی ارزشمندی درباره تشیع و برخی اعلام شیعه در منطقه صعید مصر، به ویژه در سده هفتم هجری به دست می‌دهد. نویسنده در نوشتار حاضر، پس از معرفی مختصر کتاب مذکور و مؤلف آن، شواهد و نشانه‌هایی از حضور و انتشار تشیع در این منطقه در سده‌های میانی ارائه می‌نماید. ]]> kateban.com درباره عکسی که در فضای مجازی به عنوان قدیمی‌ترین عکس حرم امام حسین (ع) معرفی شده https://ganjineh.kateban.com/post/2955 fa ]]> kateban.com تشیع در شام: گفت و گوی من با سایت کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف https://ganjineh.kateban.com/post/2944 fa ]]> kateban.com معرفی برخی از کتاب‌های نفیس و نایاب کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) در نجف (1): «آستانه ری: مجموعه اسناد و فرامین» https://ganjineh.kateban.com/post/2927 fa ]]> kateban.com ورود حلقه کاتبان به حلقه ناشران، با کتاب «گر عشق نبودی...» https://ganjineh.kateban.com/post/2904 fa ]]> kateban.com یادداشت‌های پراکنده (1) https://ganjineh.kateban.com/post/2855 fa ]]> kateban.com ملوک شیعه ری و ورامین در دوره ایلخانی https://ganjineh.kateban.com/post/2852 fa ]]> kateban.com عکس قدیمی نویافته‌ای از برج طغرل شهرری https://ganjineh.kateban.com/post/2841 fa ]]> kateban.com قدیم‎ترین کتیبه تهران قدیم https://ganjineh.kateban.com/post/2833 fa ]]> kateban.com مقبره خان خیوه در دروازه دولت تهران https://ganjineh.kateban.com/post/2829 fa ]]> kateban.com انتشار شماره نخست فصلنامه «کتاب‌گزار» https://ganjineh.kateban.com/post/2822 fa ]]> kateban.com خاندان ابن حسام خوافی https://ganjineh.kateban.com/post/2819 fa ]]> kateban.com نگاهی اجمالی به طریقت‌های صوفیانه ایرانی در حلبِ دوره مملوکی https://ganjineh.kateban.com/post/2809 fa ]]> kateban.com مزار دو تن از مشايخ صفويه در لبنان و فلسطين https://ganjineh.kateban.com/post/2805 fa از میان مشایخِ نخستین طریقت صفویه، دو تن از خویشان شیخ صفی‌الدین در سرزمین شام درگذشته و به خاک سپرده شده‌اند. این دو تن عبارت‌اند از برادر وی صلاح‌الدین رشید، و نوه وی خواجه علی سیاه‌پوش؛ که در این نوشتار، به بررسی موقعیت مزاراتِ‌شان می‌پردازیم. ]]> kateban.com بازشناسی شخصيت تاريخی بابا طاهر همدانی https://ganjineh.kateban.com/post/2788 fa ]]> kateban.com عکس‌هایی تاریخی از آرشیو موزه بروکلین https://ganjineh.kateban.com/post/2784 fa ]]> kateban.com اشاره‌ای کهن به مزاری در آذربایجان ایران https://ganjineh.kateban.com/post/2782 fa ]]> kateban.com آثار هنری ایران در مجموعه‌های غربی (8): لوح محراب یزد در موزه هنر لس‌آنجلس https://ganjineh.kateban.com/post/2777 fa ]]> kateban.com